Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad met allerlei zaken. De griffier en medewerkers van de griffie staan echter niet alleen in dienst van de raadsleden. Ook inwoners en belangstellenden van de gemeente Meppel kunnen een beroep doen op de griffie, bijvoorbeeld om informatie te vragen over de vergaderingen, het spreekrecht of over het contact met de gemeenteraad. Wij kunnen u informeren over allerlei zaken betreffende de gemeenteraad.


De griffie bestaat uit:

  • Wytze Spoelstra (griffier) 06-29134270
  • Tamara Oldenhuis (commissiegriffier en griffiemedewerker)