Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

In de raad kan een raadslid bij de behandeling van een raadsvoorstel een amendement indienen. Hierbij moet de bedoeling van het voorstel gelijk blijven, maar op (belangrijke) onderdelen kunnen wijzigingen worden voorgesteld.

Een raadslid kan schriftelijke (vaak actuele) vragen aan het college van B&W stellen. Het college dient deze vragen binnen 15 werkdagen te beantwoorden of als het raadslid daarom vraagt in de eerstvolgende raadsvergadering.

Een raadslid kan bij de bespreking van een raadsvoorstel een motie indienen. Een oproep aan het college van B&W om iets wel of niet te doen. Ook kan een motie vreemd aan de orde van de dag worden ingediend rond een willekeurig onderwerp.

Onderwerpen die extra aandacht hebben/vragen van de gemeenteraad, kunnen een of meerdere raadsleden worden opgevoerd als raadsonderwerp. Op deze wijze kan de raad beter de vinger aan de pols houden.

Een raadslid kan in een raadscommissie of in de raad een toezegging vragen aan een lid van het college van B&W (portefeuillehouder). Hierbij is het nodig dat een portefeuillehouder zegt: "Ik zeg u toe, dat ....".