Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Een raadslid is een door de inwoners van Meppel gekozen volksvertegenwoordiger. Samen vormen de 23 gemeenteraadsleden de gemeenteraad van Meppel. De raad is het hoogste lokale orgaan of anders gezegd de opdrachtgever.

De commissie bestaat uit de raadsleden (zie gemeenteraad) en duo-raadsleden. Duo's hebben géén stemrecht. De commissie brengt advies uit aan de raad uit. De commissie start om 19:30 uur.

Deze commissie adviseert de gemeenteraad over financieel technische onderwerpen. Zij bestaat uit 8 (duo-) raadsleden; één per fractie. De accountant, de wethouder financiën en gemeentelijke financiële medewerkers nemen deel als adviseurs.

Een fractie is een deel van de gemeenteraad, dat tot dezelfde politieke partij behoort. Elke fractie heeft een fractievoorzitter.
SteM, VVD en D66 vormen samen de coalitie en hebben de wethouders voorgedragen. ChristenUnie, SP, PvdA, GroenLinks en CDA vormen de oppositie.

De burgemeester is voorzitter van het college van B&W én voorzitter van de raad. Verder is hij verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. De burgemeester wordt niet gekozen, maar benoemd bij Koninklijk Besluit voor zes jaar.

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en is opdrachtnemer van de raad. De gemeentelijke organisatie is de uitvoerende dienst. De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie, maar maakt geen onderdeel uit van het college.

Elke vier jaar kiezen de inwoners van 18 jaar en ouder de raadsleden. Naast uw stemrecht heeft u als inwoner meerdere mogelijkheden om in contact te komen met de raad en de (duo-)raadsleden; zie verder onder VRAAGBAAK.

De griffie ondersteunt niet alleen de gemeenteraad, de (duo-)raadsleden en de fracties, maar is er nadrukkelijk ook voor inwoners met vragen over de gemeenteraad.
De griffie bestaat uit:

  • Wytze Spoelstra (griffier) 06-2913 4270
  • Jan Kemper (raadsadviseur) 06-3358 0849
  • Tamara Oldenhuis (griffiemedewerker)

De Rekenkamer doet voor de gemeenteraad onafhankelijk onderzoek naar het beleid van de gemeente en het werk van het Meppeler gemeentebestuur.