Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Rekenkamer Meppel

Emailadres
rekenkamer@meppel.nl

De Rekenkamer doet voor de gemeenteraad onafhankelijk onderzoek naar het beleid van de gemeente en het werk van het Meppeler gemeentebestuur.


Hierin ondersteunt de Rekenkamer de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. De Rekenkamer wil minimaal een keer per jaar een onderzoek aan de gemeenteraad aanbieden. Zo heeft de Rekenkamer in het verleden onderzoek gedaan naar o.a. het grondbeleid, de inhuur van extern personeel en naar samenwerkingsverbanden waar de gemeente Meppel aan deelneemt.


De Rekenkamer is onafhankelijk en heeft, naast de voorzitter, nog twee leden die geen directe binding hebben met het gemeentebestuur van Meppel. Zij krijgen ambtelijke ondersteuning vanuit de griffie. De Rekenkamer doet gevraagd en ongevraagd onderzoek. Bij de keuze voor onderzoeksonderwerpen heeft de Rekenkamer oog voor wat er in de gemeente leeft en houdt ze rekening met wat er binnen de gemeentelijke organisatie speelt. Ook inwoners van de gemeente kunnen zelf onderwerpen aandragen voor onderzoek.


De volgende leden vormen de Rekenkamer Meppel:

  • De heer J.J. Mastwijk, voorzitter en lid;
  • De heer H. Beerda, lid
  • De heer F. Flentge, lid

Nevenfuncties:
De heer J.J. Mastwijk:
- Adviseur Raad van Toezicht Roelof van Echtencollege Hoogeveen sinds 1-1-2022 (bezoldigd)
- Voorzitter bestuur LOH Radio Hoogeveen sinds 2011 (onbezoldigd)
- Programmamaker bij LOH Radio Hoogeveen sinds 2018 (onbezoldigd)
- Voorzitter Stichting Aardwarmtekantoor Koekoekspolder sinds december 2015 (bezoldigd)
- Voorzitter Rekenkamercommissie Almelo sinds eind 2019 (bezoldigd)
- Penningmeester Stichting Van Gogh en Drenthe (Van Gogh Huis Drenthe te Nieuw-Amsterdam/Veenoord) sinds 1 juli 2022 (onbezoldigd)
- Vrijwilliger (rondleider) in Van Gogh Huis Drenthe sinds 1 juli 2022 (onbezoldigd)


De heer F. Flentge:
- Senior Financieel adviseur waterschap Drents Overijsselse Delta, bezoldigd
- Ouderling Kerkrentmeester Gereformeerde Kerk IJsselmuiden-Grafhorst, onbezoldigd
- Bestuurslid (penningmeester) IJsselmuider Gymnastiek vereniging '38, onbezoldigd
- Bestuurslid (penningmeester) Stichting De Burgwal Kampen, onbezoldigd


De heer H. Beerda:
- Lid dagelijks bestuur waterschap Noorderzijlvest, bezoldigd
- Voorzitter Scouting Vries, onbezoldigd
- Lid raad van toezicht Krokus BV, onbezoldigd