Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie SP - Gewoon goede woningen (aangenomen)

ID

363

Onderwerp

Motie SP - Gewoon goede woningen (aangenomen)

Toelichting
Datum

26-1-2023

Agendapunt
1. RAADSVERGADERING 2023 (5.1. Stemming motie SP - Gewoon goede woningen)
donderdag 26 januari 19:30 tot 23:00
Raadzaal
Status

Aangenomen

Stemverhouding

Motie op 26 januari 2023 aangenomen met
12 stemmen voor (SteM, SP, PvdA en GroenLInks) en
10 stemmen tegen (VVD, CDA, ChristenUnie en D66)

Motie is opnieuw in stemming gebracht na stemverhouding op 22 december 2022 met
9 stemmen voor (SteM, SP, PvdA), 9 stemmen tegen (VVD, CDA, CU, D66) betreffende agendapunt 5.3 Bouwstenen notitie wonen ten behoeve van de Omgevingsvisie

Initiatiefnemer(s)
  • X. Topma (SP)
Portefeuillehouder

R. van Ulzen

Geplande afdoening

1-12-2023

Afdoeningsdatum
Bijlage(s)