Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie SP - huisvesting arbeidsmigranten eerst evalueren (aangenomen)

ID

364

Onderwerp

Motie SP - huisvesting arbeidsmigranten eerst evalueren (aangenomen)

Toelichting
Datum

26-1-2023

Agendapunt
1. RAADSVERGADERING 2023 (5.2. Stemming motie SP - huisvesting arbeidsmigranten eerst evalueren)
donderdag 26 januari 19:30 tot 23:00
Raadzaal
Status

Aangenomen

Stemverhouding

De motie wordt aangenomen met 12 stemmen voor (SteM, SP, PvdA en GroenLinks) en 10 stemmen tegen (VVD, CDA, ChristenUnie en D66)

Stemverhouding in raadsvergadering van 22 december 2022 was 9 stemmen voor (SteM, SP, PvdA) en 9 stemmen tegen (VVD, CDA, CU, D66) betreffende agendapunt 5.3 Bouwstenen notitie wonen ten behoeve van de Omgevingsvisie

Initiatiefnemer(s)
  • X. Topma (SP)
Portefeuillehouder

R. van Ulzen

Geplande afdoening

1-12-2023

Afdoeningsdatum
Bijlage(s)