Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

1. RAADSVERGADERING

donderdag 26 april 2018

19:30 - 20:19
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
R.T.A. Korteland
Toelichting

De voorzitter van de gemeenteraad nodigt u uit voor de raadsvergadering van donderdag 26 april a.s. om 19.30 uur in het stadhuis te Meppel.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:01:03 - 00:01:23 - R.T.A. Korteland
  00:01:23 - 00:03:51 - R.T.A. Korteland
 2. 2

  00:03:17 - 00:03:51 - R.T.A. Korteland
 3. 3

  00:03:30 - 00:03:51 - R.T.A. Korteland
 4. 4

  00:03:31 - 00:03:51 - R.T.A. Korteland
  00:03:51 - 00:03:58 - H. ten Hulscher
  00:06:25 - 00:08:14 - R.T.A. Korteland
 5. 5

  De raad wordt voorgesteld als volgt te besluiten:

  1. De volgende raadsleden aan te wijzen;
   1.1 De heer G. Stam als waarnemend voorzitter van de gemeenteraad
   1.2 De heer F. Perquin als tweede waarnemend voorzitter van de gemeenteraad
  2. De volgende raadsleden te benoemen;
   2.1 De heer E. Knorren als voorzitter van de raadscommissie algemeen
   2.2 De heer E. Annen als plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie algemeen
  3. De volgende raadsleden te benoemen in de Vaste commissie geloofsbrieven; de heer F. Venema, mevrouw A. Udinga, de heer J. van der Woerdt, mevrouw I. Booij, de heer X. Topma, mevrouw J. Voetelink, mevrouw J. Bos en mevrouw A. de Vlieg;
  4. De raadsleden de heer J. van der Woerdt en de heer F. Hummel aan te wijzen als vertegenwoordigers namens de gemeenteraad Meppel in de Klankbordgroep Rekenkamercommissie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-raadsleden (4), ChristenUnie-raadsleden (2), D66-raadsleden (1), GroenLinks-raadsleden (1), PvdA-raadsleden (2), SP-raadsleden (2), SteM-raadsleden (6), VVD-raadsleden (4)
  00:06:31 - 00:08:14 - R.T.A. Korteland
 6. 6

  De raad wordt voorgesteld als volgt te besluiten:
  a. De heer P. van Leeuwen te Meppel namens Sterk Meppel;
  b. De heer K.J. Dunnink te Meppel namens het CDA;
  c. Mevrouw C. de Koe te Meppel namens het CDA;
  d. Mevrouw J. van Bruggen te Meppel namens de ChristenUnie;
  e. Mevrouw H. Visscher te Meppel namens de ChristenUnie;
  f. De heer H. Boersma te Meppel namens de PvdA;
  g. Mevrouw A.E. Berndt te Meppel namens de PvdA;
  h. Mevrouw A. Lok te Meppel namens D66;
  i. De heer J.A. van der Laan te Meppel namens GroenLinks;
  j. De heer A. Peeks te Meppel namens GroenLinks;
  te benoemen als duo-raadsleden (commissieleden).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-raadsleden (4), ChristenUnie-raadsleden (2), D66-raadsleden (1), GroenLinks-raadsleden (1), PvdA-raadsleden (2), SP-raadsleden (2), SteM-raadsleden (6), VVD-raadsleden (4)
  00:07:34 - 00:08:14 - R.T.A. Korteland
  00:08:14 - 00:08:17 - J. vd Woerdt
  00:08:59 - 00:11:07 - R.T.A. Korteland
  00:21:03 - 00:21:25 - R.T.A. Korteland
 7. 7

  De raad wordt voorgesteld als volgt te besluiten:

  1. Kennis te nemen van de ontvangen subsidiebeschikking van de Provincie Drenthe in het kader van de uitvoering van de Uitvoeringsregeling Binnenstadfonds.
  2. hiervoor de benodigde kredieten binnenstadsplan voor de jaarschijf 2018 beschikbaar te stellen.
   Keyserstroomgebied/herinrichting Kruisstraat € 300.000;
   Overige beleving fysiek € 150.000;
   Tuinen van de stad € 300.000;
   Binnentuinen Vledderhof-Wheem € 100.000.
  3. de geraamde kapitaallasten voor deze 4 kredieten te verschuiven van programma 10 naar programma 9.

  Spreektijd: 1 minuut per fractie en 2 minuten college.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-raadsleden (4), ChristenUnie-raadsleden (2), D66-raadsleden (1), GroenLinks-raadsleden (1), PvdA-raadsleden (2), SP-raadsleden (2), SteM-raadsleden (6), VVD-raadsleden (4)
  00:21:05 - 00:21:25 - R.T.A. Korteland
  00:21:34 - 00:23:47 - I. Booij
  00:23:47 - 00:23:50 - R.T.A. Korteland
  00:23:50 - 00:24:02 - F. J. Perquin
  00:24:27 - 00:24:29 - R.T.A. Korteland
  00:24:29 - 00:24:30 - E. Knorren
  00:25:34 - 00:25:38 - R.T.A. Korteland
  00:25:38 - 00:25:39 - F. Hummel
  00:26:19 - 00:26:22 - R.T.A. Korteland
  00:26:28 - 00:26:29 - R.P. Koning
  00:29:48 - 00:29:51 - E. Knorren
  00:30:47 - 00:32:49 - R.P. Koning
  00:32:57 - 00:33:41 - R.P. Koning
  00:33:41 - 00:33:43 - R.T.A. Korteland
  00:33:43 - 00:33:48 - R.T.A. Korteland
  00:33:51 - 00:33:55 - I. Booij
  00:34:32 - 00:34:47 - R.T.A. Korteland
  00:34:49 - 00:34:51 - R.P. Koning
  00:37:05 - 00:37:11 - I. Booij
  00:37:26 - 00:37:30 - R.P. Koning
  00:38:35 - 00:38:42 - R.T.A. Korteland
  00:38:42 - 00:39:25 - R.T.A. Korteland
 8. 8

  De raad wordt voorgesteld de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 8 maart 2018, 27 maart 2018 en 29 maart 2018 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-raadsleden (4), ChristenUnie-raadsleden (2), D66-raadsleden (1), GroenLinks-raadsleden (1), PvdA-raadsleden (2), SP-raadsleden (2), SteM-raadsleden (6), VVD-raadsleden (4)
  00:39:14 - 00:39:25 - R.T.A. Korteland
 9. 9

  00:39:15 - 00:39:25 - R.T.A. Korteland
 10. 10

  00:39:17 - 00:39:25 - R.T.A. Korteland
  00:39:25 - 00:39:26 - I. Booij
  00:39:26 - 00:39:30 - I. Booij
 11. 10.a

  00:39:28 - 00:39:30 - I. Booij
  00:39:30 - 00:39:34 - R.T.A. Korteland
  00:39:34 - 00:39:35 - J. vd Woerdt
  00:39:35 - 00:40:16 - J. vd Woerdt
  00:40:16 - 00:40:41 - R.T.A. Korteland
  00:40:41 - 00:41:04 - J. vd Woerdt
  00:41:04 - 00:41:05 - E. Knorren
  00:41:05 - 00:41:29 - E. Knorren
  00:41:29 - 00:41:34 - R.T.A. Korteland
  00:41:34 - 00:42:00 - K. de Vries
  00:42:00 - 00:42:22 - J. Voetelink
  00:42:22 - 00:42:36 - R.T.A. Korteland
  00:42:36 - 00:42:38 - R. van Ulzen
  00:42:38 - 00:42:57 - S. Schonewille
  00:42:57 - 00:43:11 - R.T.A. Korteland
 12. 10.b

  00:43:05 - 00:43:11 - R.T.A. Korteland
  00:43:11 - 00:43:14 - I. Booij
  00:43:14 - 00:43:35 - I. Booij
  00:43:35 - 00:43:58 - R.T.A. Korteland
 13. 11

  00:45:03 - 00:45:13 - R.T.A. Korteland