Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

De Ronde

donderdag 3 juni 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Digitaal via Teams
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

(Duo-)raadsleden kunnen hier vragen stellen aan de betrokken ambtenaren en portefeuillehouder over de Omgevingsvisie en de Omgevingswet.

Tijdens het rondetafelgesprek (RTG) zal EnergieAlternatief Meppel een presentatie/toelichting geven op de inhoud zoals verwoordt in de brief, deze is ook bijgevoegd bij de stukken. De portefeuillehouder wordt uitgenodigd als toehoorder.

Dit onderdeel van De Ronde zal uitgezonden worden.

Parallel aan de technische behandeling van de 'Toekomst schouwburg Ogterop' zal de sessie in het kader van de Omgevingswet plaatsvinden. Het onderdeel betreffende schouwburg Ogterop zal uitgezonden worden.

In de Ronde van 17 mei 2021 heeft het college de raad meegenomen over een mogelijke participatieplicht bij activiteiten die niet in een omgevingsplan passen. In deze ronde wil het college met de raad in gesprek over het adviesrecht van de raad bij dergelijke buitenplanse omgevingsplan activiteiten. Dit vraagstuk ligt voor om de raad voor te bereiden op het nemen van een besluit hierover in oktober 2021.

In verband met de verdeling in groepen, wordt u verzocht zich aan te melden bij de griffie (griffie@meppel.nl) vóór 3 juni 2021 12:00 uur.

In juni 2020 heeft de raad een besluit genomen inzake schouwburg Ogterop en daarin het college opdracht gegeven nader onderzoek te doen. Conform dit besluit dient het college nu een raadsvoorstel in over de toekomst van schouwburg Ogterop. Daarbij heeft het college de agendacommissie verzocht ruimte te bieden aan de raad voor technische vragen vooruitlopend op de reguliere behandeling in de raadscommissie.

(Duo-)raadsleden kunnen vooraf vragen insturen voor deze technische vragenronde via de griffie. Deze vragen zullen voor zover mogelijk mondeling beantwoord worden tijdens deze sessie. U kunt uw vragen aanleveren bij de griffie (griffie@meppel.nl) tot 2 juni 2021 12:00 uur zodat uw vragen zo goed mogelijk beantwoord kunnen worden.

Dit onderdeel van De Ronde zal uitgezonden worden.