Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

De Ronde

maandag 17 mei 2021

20:30 - 22:30

Locatie
digitaal via teams
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Verzocht wordt aan de fracties om één afgevaardigde per fractie te laten komen.

Parallel aan de technische behandeling van de Jaarrekening 2020 zal de sessie in het kader van de Omgevingswet plaatsvinden. Het onderdeel betreffende de omgevingswet zal worden uitgezonden.

Programma-indeling:
20:30-20:50 uur Jaarrekening: Bedrijfsvoering, bestuur en organisatie (programma’s 1, 2 en 12)
20:55-21:15 uur Jaarrekening: Algemene Dekkingsmiddelen, Overhead en Paragrafen
21:20-21:40 uur Jaarrekening: Fysiek Domein (programma’s 6, 8, 9, 10 en 11)
21:45-22:30 uur Jaarrekening: Sociaal Domein (programma’s 3, 4 en 7)

(Duo-)raadsleden kunnen vooraf vragen insturen voor deze technische vragenronde via de griffie. Deze vragen zullen voor zover mogelijk mondeling beantwoord worden tijdens deze blokken. U kunt uw vragen aanleveren bij de griffie (griffie@meppel.nl) tot 17 mei 2021 09:00 uur.

Het college wil in gesprek met uw raad over participatie bij de omgevingsvergunning. In het bijzonder over het instellen van participatieplicht bij activiteiten waarvoor een aanpassing van het omgevingsplan nodig is (opa’s). Dit vraagstuk ligt voor om de raad voor te bereiden op het nemen van een besluit hierover in oktober 2021.

In verband met de verdeling in groepen, wordt u verzocht zich aan te melden bij de griffie (griffie@meppel.nl) vóór 17 mei 12:00 uur.