Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3. AUDITCOMMISSIE

donderdag 20 mei 2021

18:00 - 19:00

Locatie
Digitaal via Teams
Voorzitter
J. Bos
Toelichting

De voorzitter nodigt u uit voor de digitale auditcommissie op 20 mei. Deze vergadering begint om 18:00 uur.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De auditcommissie wordt om advies gevraagd over een door de raad te nemen besluit. Hierin wordt voorgesteld:
1. De jaarstukken 2020 vast te stellen;
2. Een bestemmingsreserve Corona in te stellen, het overgebleven bedrag aan compensatie middelen 2020 toe te voegen middels de resultaatbestemming 2020 en de middelen in de begroting 2021 toe te voegen aan de algemene stelpost corona middelen;
3. Het resultaat van de jaarrekening 2020 als volgt te bestemmen:

  • a. € 718.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve budgetoverheveling op basis van het in januari genomen Raadsbesluit;
  • b. € 290.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Corona voor het restant corona middelen in opvolging van het in februari genomen Raadsbesluit.
  • c. € 125.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Binnenstadsplan op basis van het in januari genomen 2019 Raadsbesluit
  • d. € 404.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Omgevingswet op basis van het in januari 2019 genomen Raadsbesluit
  • e. € 124.000 extra toe te voegen aan de reserve budgetoverheveling voor armoedepreventie, Gezond in de Stad en Kerkenvisie;
  • f. Het nog resterende negatieve resultaat ad € 471.000 te onttrekken aan de algemeen vrij besteedbare reserve;

4. Kennis te nemen van het Accountantsverslag 2020;
5. In 2021 de toegevoegde bedragen aan de bestemmingsreserves te onttrekken en toe te voegen aan de Begroting 2021.