Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3. RAADScie. ALGEMEEN

donderdag 23 september 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
E. Knorren
Toelichting

De voorzitter nodigt u uit voor de hybride raadscommissie op 23 september. Deze vergadering begint om 19:30 uur. Commissieleden kunnen zowel fysiek als digitaal aansluiten.

Uitzending

Agendapunten

Bericht van verhindering ontvangen van:

  • E. Annen (SteM)
  • K. de Vries (SteM)

Commissieleden kunnen tijdens dit agendapunt vragen stellen over de stand van zaken betreffende art. 32 vragen, memo's, moties en amendementen. Deze statusvragen zijn informatief van aard en daarmee niet bedoeld ter discussie. De leden worden verzocht 24 uur van tevoren deze vragen aan te melden voor een goede terugkoppeling.

U kunt uw mening geven over een onderwerp in de raadsvergadering of de raadscommissie. In de raadsvergadering kan dit alleen over onderwerpen die ook op de agenda staan. Bij de vergadering van de raadscommissie kunt u ook gebruik maken van het spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda staan. Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht dan dient u zich voorafgaand aan de vergadering aan te melden bij de raadsgriffie. U moet zich uiterlijk 32 uur voor aanvang van de vergadering melden. Dit kan via de e-mail griffie@meppel.nl of telefonisch via 14 0522.

Tijdens iedere commissie- en raadsvergadering geeft de burgemeester een update over de laatste stand van zaken met betrekking tot COVID-19.

Inspraak op geagendeerde onderwerpen is per blok mogelijk met inachtneming van de maximaal beschikbare tijd voor inspreken.

De commissie wordt om advies gevraagd over een door de raad te nemen besluit, te weten:
1. De Gebiedsvisie Stationsgebied vast te stellen.
2. Nog geen definitieve keuze te maken voor de uitvoeringsvorm en locatie voor de fietsverbinding Ezinge – Meppel Zuid.

De commissie wordt om advies gevraagd over een door de raad te nemen besluit, te weten:
1. In te stemmen met de reactienota zienswijzen ‘Meppel - Centrumschil, herziening Prins Hendrikkade’, voor zover het de zienswijzen tegen het
(ontwerp) bestemmingsplan betreft.
2. Het bestemmingsplan ‘Meppel - Centrumschil, herziening Prins Hendrikkade’ met planidentificatie NL.IMRO.0119.PrinsHendrikkade-BPC1
gewijzigd vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 lid 2 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

De commissie wordt om advies gevraagd over een door de raad te nemen besluit, te weten:
1. In te stemmen met de reactienota zienswijzen ‘Meppel – Zuideinde 28’.
2. Het bestemmingsplan ‘Meppel – Zuideinde 28’ met planidentificatie NL.IMRO.0119. BPZuideinde282019-BPC1 gewijzigd vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 lid 2 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.