Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

1. RAADSVERGADERING

donderdag 24 juni 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
R.T.A. Korteland
Toelichting

De voorzitter nodigt u uit voor de raadsvergadering van 24 juni 2021. De vergadering begint om 19:30 en zal fysiek plaatsvinden. Vanwege COVID-19 kan er geen publiek aanwezig zijn. De vergadering is live te volgen via de website www.gemeenteraadmeppel.nl

Raadsvergadering voor de Perspectiefnota 2022-2025 op 24 en 25 juni 2021.

19:30 – 19:40 uur Opening
19:40 – 21:30 uur Eerste termijn: Algemene beschouwingen fracties op de perspectiefnota en aankondiging moties en amendementen (110 minuten) Spreektijd per fractie maximaal 10 minuten
21:30 uur Schorsing

Uitzending

Agendapunten

U kunt uw mening geven over een onderwerp in de raadsvergadering. In de raadsvergadering kan dit alleen over onderwerpen die ook op de agenda staan. Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht dan dient u zich voorafgaand aan de vergadering aan te melden bij de raadsgriffie. U moet zich uiterlijk 32 uur voor aanvang van de vergadering melden. Dit kan via de e-mail griffie@meppel.nl of telefonisch via 14 0522.

Tijdens iedere commissie- en raadsvergadering geeft de burgemeester een update over de laatste stand van zaken met betrekking tot COVID19.

De raad wordt voorgesteld als volgt te besluiten:
De perspectiefnota 2022-2025 vast te stellen en daarmee in te stemmen dat:
1. de kaders/uitgangspunten zoals verwoord in deze nota de basis zijn voor de komende programmabegroting;
2. de financiële uitkomsten voor de jaren 2022-2025 het vertrekpunt zijn voor de komende programmabegroting.

Woordvoerders:

  • E. Bakkenes (SteM)
  • F. Perquin (VVD)
  • S. Wolvekamp (CDA)
  • I. Booij (CU)
  • X. Topma (SP)
  • J. Voetelink (PvdA)
  • J. Bos (D66)
  • A. de Vlieg (GL)

Na de algemene beschouwingen van de raad in eerste termijn zal er geschorst worden tot vrijdag 25 juni 2021 11:00 uur