Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3. RAADScie. ALGEMEEN

donderdag 6 april 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Toelichting

Concept

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

 4. 4

  Toelichting: Commissieleden kunnen tijdens dit agendapunt vragen stellen over de stand van zaken betreffende art. 32 vragen, memo's, moties en amendementen. Deze statusvragen zijn informatief van aard en daarmee niet bedoeld ter discussie. De leden worden verzocht 24 uur van tevoren deze vragen aan te melden voor een goede terugkoppeling.

 5. 5

  Toelichting: U kunt uw mening geven over een onderwerp in de raadsvergadering of de raadscommissie. In de raadsvergadering kan dit alleen over onderwerpen die ook op de agenda staan. Bij de vergadering van de raadscommissie kunt u ook gebruik maken van het spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda staan. Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht dan dient u zich voorafgaand aan de vergadering aan te melden bij de raadsgriffie. U moet zich uiterlijk 32 uur voor aanvang van de vergadering melden. Dit kan via de e-mail griffie@meppel.nl of telefonisch via 14 0522.

 6. 6
  Bespreekstukken
 7. 7
  Hamerstukken
 8. 8
  Sluiting
 9. 9

  De gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Meppel aan deelneemt, moeten jaarlijks een kaderbrief naar de gemeente sturen met daarin de inhoudelijke en financiële kaders voor de begroting van het volgende jaar. De gemeente krijgt de mogelijkheid om op deze brieven te reageren. Uit “De Ronde” op 16 februari 2023 zijn geen zienswijzen meegegeven. Het college heeft de kaderbrieven van twee regelingen beoordeeld en adviseert de gemeenteraad om geen zienswijzen te sturen naar Reestmond en Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

  Voorgesteld besluit

  1. Op de kaderbrief van Reestmond geen zienswijze in te dienen.
  2. Op de kaderbrief van Publiek Vervoer Groningen Drenthe geen zienswijze in te dienen.