Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

1. RAADSVERGADERING

donderdag 17 oktober 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
C. Bijl
Toelichting

CONCEPT
De voorzitter nodigt u uit voor de raadsvergadering. De vergadering begint om 19:30 uur in de raadzaal. De vergadering is live te volgen via de website www.gemeenteraadmeppel.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3

  Toelichting: Raadsleden hebben de gelegenheid om tijdens het vragenhalfuur vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Deze vragen moeten door raadsleden uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering aangemeld worden bij de voorzitter via de griffier. De griffier zorgt ervoor dat het college en de volledige raad op de hoogte worden gebracht van de vragen. De indiener van de vraag of vragen mag deze desgewenst kort toelichten. Na beantwoording van de vragen door het college van burgemeester en wethouders mogen de indiener en andere fracties aanvullende vragen stellen. Tijdens het vragenhalfuur vinden er geen interrupties (onderlinge onderbrekingen) plaats.

 4. 4

  Toelichting: Bespreekstukken zijn voorstellen waarover de raad een nader politiek debat wenst voordat er een besluit genomen wordt om voor of tegen het voorstel te stemmen. De raadscommissie heeft in zijn vergadering geadviseerd om nader te spreken over:

 5. 5

  Toelichting: Hamerstukken zijn voorstellen waarover de raad geen nader debat wenst en waarover een besluit genomen kan worden. Het staat fracties wel vrij om een korte stemverklaring te geven waarom zij voor of tegen het voorstel stemmen. De raadscommissie heeft in zijn vergadering geadviseerd om de volgende onderwerpen daarom als hamerstuk te behandelen:

 6. 6
  Besluitenlijst raadsvergadering d.d.
 7. 7

  Toelichting: Iedere week krijgt de gemeenteraad via belanghebbenden, organisaties of andere derden brieven of berichten binnen. Deze brieven en berichten komen als ingekomen stuk naar de gemeenteraad. De raad bepaalt vervolgens wat er met de ingekomen stukken moet gebeuren door middel van vier afhandelingscategorieën:

  1. Voor kennisgeving aannemen
  2. Overdragen aan het college van burgemeester en wethouders en in afschrift de raad informeren
  3. Overdragen aan het college van burgemeester en wethouders en hen verzoeken een antwoord voor te bereiden
  4. Overdragen aan de griffie en hen verzoeken een antwoord voor te bereiden
 8. 7.a
  Categorie 1: Voor kennisgeving aannemen
 9. 7.b
  Categorie 2: Ter afdoening in handen stellen van het college en de raad informeren
 10. 7.c
  Categorie 3: Het college vragen om een conceptantwoord voor te bereiden
 11. 7.d
  Categorie 4: De griffie vragen om een conceptantwoord voor te bereiden
 12. 8

  1. Kennisgeving geheimhouding
  2. Raad
  3. College
  4. Verbonden partijen
 13. 9
  Sluiting